20 Δεκ 2010

Ομιλία Μ. Χάρνεκερ

Ακολουθήστε το επόμενο Link και από αυτό στα επόμενα τμήματα της ομιλίας της Μάρτα Χάρνεκερ στην Πάντειο:

http://www.youtube.com/watch?v=iJ3PIsiHeCQ&feature=bulletin