5 Ιουλ 2010

Επιτυχία της Εκδήλωσης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πάτρας για την Κρίση

Σημαντική υπήρξε η επιτυχία της εκδήλωσης που πραγματοποίησε η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Πάτρας με θέμα την οικονομική και πολιτική κατάσταση, τον ρόλο της αριστεράς για έναν αγώνα και μια πολιτική προς όφελος των εργαζομένων. Οι τρεις εισηγητές - οι σ. Καζάκης, Παπακωνσταντίνου, Σηφακάκης – ανέλυσαν την σημερινή πραγματικότητα, προχώρησαν σε εκτιμήσεις για την πορεία των πραγμάτων και υπήρξαν αναλυτικοί ως προς το ρόλο της αριστεράς. Μίλησαν ιδιαίτερα για την αναγκαιότητα ενός ριζοσπαστικου Προγράμματος Πάλης στο σήμερα, την ανάγκη ενός διευρυμμένου λαικού μετώπου αντίστασης στην επίθεση, την ανάγκη συντονισμού και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. Απέδειξαν το φαύλο κύκλο χρέους – ύφεσης στον οποίο έχουν ρίξει τη χώρα το μέτωπο ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – ΛΑΟΣ – φιλοκυβερνητικοί σχηματισμοί μαζί με τα γεράκια της ΕΕ και του ΔΝΤ και χάραξαν το δρόμο για την διέξοδο από αυτόν. Μετά το πέρας των προκαθορισμών υπήρξε συζητήση από τον ίδιο τον κόσμο της εκδήλωσης (πάνω από 250 αγωνιστές συνολικά) μέσα από ερωτήσεις προς τους εισηγητές ή αυτοτελείς παρεμβάσεις.