10 Φεβ 2010

Αναδιάρθρωση Εργασιακών Σχέσεων - Σχετικές Σελίδες

Η γνώση της πραγματικότητας είναι βασική παράμετρος για να μπορέσουμε να την αλλάξουμε! Η κατανόηση των τάσεων της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης απαραίτητο βήμα για την άρθρωση πολιτικά ριζοσπαστικών και νικηφόρων αγώνων. Σε αυτό το post ξεκινάμε μια προσπάθεια να συμμαζέψουμε σελίδες όπου κάποιος μπορεί να δει μελέτες και κείμενα πάνω στο ζήτημα της Αναδιάρθρωσης των Εργασιακών Σχέσεων. Μην μπείτε μια φορά σε αυτό το post διότι σκοπεύουμε να το αναβαθμίζουμε και να το εμπλουτίζουμε διαρκώς. Και φυσικά κάθε συνεισφορά ευπρόσδεκτη, είτε πρόκειται για προσωπικό κείμενο, είτε για παραπομπή σε άλλο σύνδεσμο. 

Μελέτες - Αναφορές για τις Εργασιακές Σχέσεις στην χώρα μας:
Μελέτες - Αναφορές για τις Εργασιακές Σχέσεις στην ΕΕ:
Μελέτες - Αναφορές για τις Εργασιακές Σχέσεις Διεθνώς:
Από την ιστορία του κινήματος...
Οι Εργασιακές Σχέσεις σε Συγκεκριμένες Κοινωνικές Κατηγορίες: